Chipmontering

Ved check-in udleveres en hvide championchip lånechip. Chippen være monteret så lavt mod vejen som muligt, og så langt fremme på cyklen som muligt.

På check-in bordet står en kasse med røde chipholdere. Vi anbefaler kraftigt at du anvender denne for at sikre at din tid bliver registreret korrekt. Ellers tag nogle strips med hjemmefra.

Tag din udleverede chip og klik den fast i en chipholder:

Vi anbefaler at du monterer den som vist på dette billede i forgaflen på din cykel:

Den kan også monteres med strips (medtag egne strips hjemmefra) på forgaflens rør, men vi har i tidligere år erfaret at det kan vanskeliggøre chiplæsningen:

Husk at både chipholder og hvide lånechips skal returneres straks efter målgang.